Wrangler Harp กาชาเฮดแวร์ เดือน พ.ค. 63 ในเกม Ragnarok M: Eternal Love

1 พฤษภาคม 2020 724

Wrangler Harp กาชาประจำเดือน พ.ค. 63 ในเกม Ragnarok M: Eternal Love สุ่มกาชาในวันแรงงานเผื่อจะได้ของดีๆ มาใช้งานบ้าง! (ไม่เกี่ยวกัน) สำหรับของกาชาในเดือนนี้ เป็นธีมของแกะขาว ของดีๆมีมาอีกเช่นเคยก็คงจะเป็นไอเท็มที่มีโอกาสได้ 5-6% ส่วนไอเท็มชิ้นอื่นๆ ฝากสมุดไปครับ รอบนี้ไม่มีไอเท็มส่วนหาง

รายละเอียดของไอเท็มเฮดแวร์มีดังนี้

1. Dawn Flute[1] หมวกแกะ ไอเท็มส่วนหัว มีโอกาส 5% ที่จะสุ่มได้ เมื่อสวมใส่เพิ่มค่าสเตตัสทั้งหมด +2 และเจาะเกราะ 2% เมื่อตี +1 ถึง +6 จะเพิ่มเจาะเกราะบวกละ 1% สูงสุด 6% ฝากคู่มือได้ได้ Atk และ MAtk อย่างละ 1%

2. Lute Goggle แว่นตา ไอเท็มส่วนใบหน้า เป็นไอเท็มที่เหมาะแก่การใช้งานสำหรับเก็บ Job Exp เป็นอย่างยิ่ง เมื่อสวมใส่จะได้ Job Exp จากการฆ่ามอนสเตอร์ +10% แต่จะลด Base Exp 20% ฝากคู่มือได้ Max HP+120

3. Starfield Poem ไอเท็มส่วนหลัง สวมใส่ได้ Int+5, Vit+5 และเพิ่มความเสียหาย +10% เมื่อโจมตีด้วยธาตุ Holy ฝากคู่มือได้ Atk+6 และ MAtk+6

4. Fantasy Flute ไอเท็มส่วนปาก สวมใส่เพิ่ม Int+3 และเพิ่มความเสียหายธาตุลมเพิ่มขึ้น 2% ฝากคู่มือ ได้ Max Hp +60 และ M.Def +4

5. Dawn Breaker หน้ากาก ไอเท็มส่วนใบหน้า สวมใส่ได้ค่าสเตตัสทั้งหมด +1 และเพิ่มความเสียหายต่อเผ่าพันธุ์พืช +3% ฝากคู่มือได้ Atk+4 และ MAtk+4

6. Sheep Lullaby[1] ไอเท็มส่วนหมวก สวมใส่ได้ค่า Dex+3 และ Atk+30 ฝากคู่มือ Max HP +60 และ Def +4

สุดท้ายก็อยากฝากถึงนักสุ่มกาชาทั้งหลายครับ ก็ไม่มีอะไรมาก รอบนี้เกลือเยอะ